6 תשובות
מיותר.
לא נחוץ, בעיקר שיש עוד מלא מקצועות אחרים
בתי ספר שלמורה לתנ"ך אפילו איו אלוהים, זה מיותר.
אבל אם הבית ספר הוא מסורתי ויש שם אמונה כלשהי, זה כן חשוב, זה העבר של עם ישראל.
די עם זה תפסיקו לברוח מימי שאתם התנך זה חלק מההיסטוריה שלנו וגם מהעתיד
זה מעולה לפי דעתי זה נותן טיפה דת
תלי במה מדובר. התורה שייכת לא רק לחרדים, אלא לכל עם ישראל. מה שכן, בבתי ספר חילוני לומדים אותה בצורה לא נכונה, מעוותת, בגילוי ראש, ממורים אינם יראי שמים ובצורה כזאת - עדיף (אני אומר את זה בלשון מעטה, כי זה הרבה יותר חמור) שלא ילמדו אותה בכלל. יש גם איסור ללמד את התורה את מי שאינו הגון. (בקיצור, עיינו בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן רמו).