3 תשובות
הייתה כזאת בכיתה שלי שלמדתי בביהס דתי
וילדים בכיתה שלי עכשיו
אז הם היו חילונים בביהס דתי
הייתי בגן דתי
יש לי חברות כאלה^^