3 תשובות
ארגון שמצלם "דברים שחיילים עושים שפוגעים בזכויות אדם"
רוב הזמן זה דברים מבוימים.
זה לא בצלם?^
אנונימית
זה אירגון צדק שנלחם בשמאלניםופועל למען ההתנחלוייות של צבא הקיבוש הציוני