4 תשובות
אנשים שהם מסתירים מהשו (סוד) שהפריע להם מאוד ומספרים אותו
ארגון של שמאל קיצוני
ארגון שמאל (פוליטית) שמטרתו להכפיש את חיילי צהל
הם עושים הרצאות על כמה צהל חרא ומה הם עברו שם
אנשים באמת מצולקים אבל קיצוניים מאוד