7 תשובות
סאפ
פיר פיר, ספירוש, ספירי, פירוש, סיסי,סיפירוש, סושי
ספירי
ספי
הייתה לי ילדה בכיתה בשם ספיר,חברות שלה קראו לה פיפי או ספיפי..