4 תשובות
אני
אני
אם אזכור הכל, בשמחה.
ראיתי את ההצגה, עוזר ?