4 תשובות
ברור
כנראה, הוא לא נראה מישהו שבורך בהיגיינה גבוהה