10 תשובות
13
Fat
3
31 ספרתי עכשיו...חצי מזה מתנות שהביאו לי ואז נהיה לי מלא
10 בערך
6 בערך
3 כזה
7 נראה לי אבל שניים מהם מתנה ויש כמה שהם מאוד קטנים
המון כי סבתא שלי מכורה לבשמים והיא קונה כל יום כמעט
אבל בכמה אני משתמשת? אחד
שניים שלושה לדעתי
אני לא שייכת לפה
2 שהם שלי
אבל אני משתמשת המון בשל אמא שלי