תשובה אחת
אני חושב שניתן להרשם במשרד החינוך יום לפני הבחינות בהצלחה