9 תשובות
עזבי, תירשמי למועד חורף...
תקופת בית שני (זה מה שהבית ספר שלי לימד, כל בית ספר משהו אחר)

לאומיות, (התפתחות הלאומיות, התנועה הציונית וכו'.)

המחתרות בארץ ישראל (ואז כשהן משתפות פעולה במרי העברי כנגד הבריטים.. הפירוק של המרי העברי.. המאבק הצמוד והרצוף.)

מלחמת העצמאות

עלייה וקליטה

מלחמת יום הכיפורים (זה מה שהבית ספר שלי לימד)
תחפשי כאן ובהצלחה לצאת מזה בחיים.
בית שני: (זה מה שאנחנו למדנו)
פרק ראשון: ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש
א. ציוני דרך עיקריים בבניית המדינה החשמונאית וביסוסה (התרחבות טריטוריאלית, שינויים דמוגרפיים ומדיניות הגיור, שינויים במעמד המנהיג, היחס להלניזם והקשיים הפוליטיים מדיניים)
התייחסות לשליטי המדינה החשמונאית מן הבחינות האלה:
ב. דפוסי השלטון הרומאי בא"י ('מלך חסות' הורדוס, הנציבים)
השלטון הרומאי הישיר: תקופת הנציבים הרומאים.
ג. הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות בוויכוח על היציאה למלחמה ברומאים
ד. תוצאות המרד וחורבן בית המקדש
פרק שני: בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה
א. רבן יוחנן בן זכאי והקמת המרכז ביבנה
1. המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית המקדש והסכנות שנשקפו לחברה היהודית כתוצאה מהמשבר
2. בניית המרכז ביבנה: עיצוב חיים יהודיים ללא מקדש; יצירת גורמים מלכדים חדשים: תקנות חדשות 'זכר לחורבן', בית הכנסת, לימוד התורה והתפילה
כינון החיים הציבוריים ועיצוב מחדש של החיים היהודיים ללא קיומו של המקדש
****************************************************************************************
הלאומיות בישראל ובעמים עד 1920: לאומיות וציונות (30 נקודות)
א. הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה 19
1. מבוא להוראת נושא הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה 19
2. הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה 19:
3. המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19
4. תנועה לאומית מדגימה באחת הארצות גרמניה, איטליה יוון ופולין.
ב. התנועה הלאומית היהודית המודרנית - הציונות ומאפייניה העיקריים
1. הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית
2. פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה
** יש להבחין בתחומי פעולה השונים של הרצל:
במישור הרעיוני ספרו
במישור הארגוני- הקונגרס והמסגרות שהוקמו
במישור הדיפלומטי משא ומתן עם המעצמות.
3. פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה
4. התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה
1. במה דומה התנועה הציונית לתנועות לאומיות אחרות באירופה במאה ה 19: הגורמים לצמיחתן, יעדים, טיפוסי המנהיגים, דפוסי פעילות.
2. במה שונה התנועה הציונית מתנועות לאומיות אחרות
****************************************************************************************
בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
א. המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1949-1945 (25 נקודות)
1. מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי בתחומים האלה: ההעפלה, התיישבות והמאבק הצבאי
2. העברת שאלת א"י לאו"ם
3. מלחמת העצמאות
סוגיות במלחמת העצמאות (1949-1948) ומלחמת יום הכיפורים (25 נקודות)
1. ההכרזה על הקמת מדינת ישראל והקמת צה"ל
2. הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים:
3. מלחמת יום הכיפורים (1973) (זה מה שאנחנו למדנו)
צריך גם ללמוד על העליות לאחר הקמת המדינה, תהליך הדה קולוניזציה ומצב היהודים בארצות האסלאם
מקווה בשבילך שלמדת כל השנה ושנה שעברה ושעברת במתכונת (ושיש לך סיכומים שיעזרו לך ללמוד כמובן)
שואל השאלה:
יש לי חומר
אני פשוט צריכה רשימה מלאה כי אני לא רוצה לפספס משהו
ואני יודעת טוב מאוד החןמר
אנונימית
אם את רוצה אני יכולה לשלוח לך את כל החומר בפרטי
בהצלחה!
אנונימית
הבגרות בהסטוריה לא הייתה כבר בחורף?
זה אמור להיות בכיתה י"א לכל הארץ
איזו כיתה את?
לכל בית ספר זה חומר אחר
באותו הנושא: