4 תשובות
לא
^ הוא התכוון להפרשות שיוצאות בשירותים
כי עוד מעט שלוש בלילה