5 תשובות
i dont know english
או קיצור
idk english
i dont know english
i dont speak english
i dont know english
ani lo yodaat anglit