9 תשובות
ישלחו לך זימון חוזר.
ישלחו תאריך אחר
ישלחו לך שוב זימון
כדאי לך ללכת בפעם הבאה כדי שלא יזמנו אותך למשפט או משהו בסגנון
ישלחו לך זימון אחר.
ישלחו לך זימון חוזר בדואר
שואל השאלה:
ואין בעיה בזה נכון?
חוץ מהעובדה שאם לא אלך אז אז יזמנו אותי למשפט
אנונימית
אל תעשי את זה יותר.... פעם הבאה כלא
אנונימית
עדיף לך להודיע לפני שאת לא באה אבל פשוט תדאגי שזה לא יקרה שוב
תאמת שיש בעיה
הם רואיל את זה כחוסר רצינות ואולי יורידו לך תפקידים בגלל זה