4 תשובות
בממוצע ילדות בכיתה ו הן בגוזיות או בחזייה מידה a
ולזאת שאמרה שאין, השואלת שאלה מה הממוצע לא מה נחשב בסדר
אנונימית