6 תשובות
כן
לא כתבתי את זה לאף אחת פה נראה לי, אבל כשאכתוב זה יהיה רק כי אני חושב ככה באמת
עוד לא יצא לי אבל אם אני ירשום ככה למישהו אז זה כי אני באמת חושב ככה
לא רשמתי, אם ארשום זה יהיה אמיתי.
ברור שמתוך כוונה אמיתית
איזו עוד סיבה יש לי לרשום את זה?
כן.