3 תשובות
רופא?
וואלה.. הוא מבין בזה, בטוח יותר טוב מלשאול סתם אנשים שלא יודעים.. לא?
הרופא ימליץ לך מה לעשות, כמו שאמרת אם לשתות תה וכאלה לכי לרופא גם ככה זה יותר טוב מלהישאר בבית באי ודאות..