4 תשובות
8 כזה אולי טיפה לפני
רבע לשמונה
5 לפני שמונה