7 תשובות
היום התחלתי ב8:20 וסיימתי 13:45 כי היה ביטול שעתיים אחרונות אנגלית, הייתי אמורה לסיים ב15:10
התחלתי ב 12:30
מסיים ב 17:30
אני באוניברסיטה
התחלתי ב8:45
מסיימת ב16:15
היום התחלתי ב8:45 וסיימתי בשתיים
אבל בדרכ מתחילה ב7:45 ומסיימת בארבע או חמש :,)
היום התחלתי ב8:00
והשתחררתי ב13:40 במקום 14:40
בגלל שהיה לנו שיחרור
היום התחלתי ב 8:15 וסיימתי ב 16:00
התחלתי ב8:30 סיימתי ב12:30