6 תשובות
אל תצא איתה
לא הייתי מבקש
אני מתה שואל השאלה מעט מתעצבן פה

למה צריך קטילה? תהיה גבר ותגיד "למה ? אני דווקא כן"
באמת שאתה תצא יותר גבר בלי קטילה
אתה יודע כמה פעמים חיפשו אותי פה?
תתעלם, הוא מקנא
רבות אחרות ממך היו מסכימות . ההפסד שלך