4 תשובות
כן
תלוי למה היו לך.
אני לא יודע אם את חולה וכדאי שלא תכניסי חומרים מסוימים כרגע לגוף.