3 תשובות
מסננת אותך
כי לא שאלת כלום
אמרת שאתה בסדר
מה יש לענות על זה?
לא שאלת מה איתה
מה אתה רוצה שהיא תענה על בסדר?