4 תשובות
תפעילי תראש.
זה שנתיים
אנונימית
שנתיים נוספות ל12 השנים שבהם את לומדת..
זה אחריי כמו יא יב... יש אפשרות ללמוד שנתיים נוספות.
הנקראות
יג , ויד...
י=10
ג=3
ד=4
א-יד=14
א-יג=13