12 תשובות
נורמלי
נורמלי.
זאת אני
אנונימית
תשאל אותה גם אני כזאת
גם אני ככה
אנונימית
ממש נורמלי
נורמלי לגמרי
נורמלי
נורמלי..
זאת אני