6 תשובות
אתה נחסם
Meo
אתה מורחק נראה לי
נחסמים באיזה 20 נקודות נראלי משו כזה
האתר מוציא את המשתמש שלך להורג
אתה נחסם לצמיתות מפעילות באתר.
תוכל עדיין לראות את האתר, אבל לא להגיב ולא לעשות כלום.
אף אחד לא מגיע ל-0, כבר לפני אתה נחסם.