2 תשובות
"בואי רוח בואי רוח בואי אליי בואי אלינו בואי אלי בואי אלי" לזימון רוחות של אוטיס? בטח!
רק לידיעה קוראים בפר השטויות המטופשות לא בואי הרוח