5 תשובות
ניטשה לא ראה ערך בקיום כשלעצמו, בעצם ההישרדות בחיים, אלא רק בקיום נעלה והרואי. מתוקף כך, הוא אסר על האדם להסתפק בעצמו ולהתפשר על החיים, הוא רצה שנראה בעצמנו רק גשרים לעבר תכלית גבוהה יותר ולא נאמין שאיך שאנחנו עכשיו זה הסוף והשלמות.
שואל השאלה:
מה האינטרס שלי להיות גשר?
אנונימי
אריסטו אמר שתכלית כל הדברים הוא אושר. אושר אינו אמצעי, אלא מטרה. כשאתה שואל מה האינטרס שלך להיות גשר, אתה בעצם שואל איך זה יסב לך אושר.

בספרו "כה אמר זרטוסטרא", ניטשה חידד את ההבחנה בין שני סוגי האושר, אושר מגונה ואושר משובח, אושר של הסתפקות ואושר של הישג, אושר עלוב ואושר עילאי. האושר המגונה הוא של אזור נוחות, אושר שלא נובע ממאמץ או מחשבה. האושר המשובח הוא האושר של התעלות, שכן נובע ממאמץ.

אדם שיושב רגל על רגל מתחת לאוורסט עם ספל קפה ולא טורח לטפס עליו מחשש שכפות ידיו ייפצעו או רגליו יתעייפו - הוא מאושר מהסוג המגונה. חברו שטיפס על ההר, גם אם נחתך ונאלץ להתגבר על עצמו שוב ושוב, אך הצליח להגיע אל הפסגה, האושר שהוא חווה זה אושר אמת.
אני חושב שהוא טועה ואנחנו כן המטרה. אני חושב שהמסע והמטרה הכי נעלה של האדם היא מציאת המהות והאמת הפנימית שלו והתמסרות לה.
שואל השאלה:
אבל המהות שכולם חשבו שיש השתנתה כי "אלוהים מת" ולכן המהות שעכשיו היא העל האדם
אנונימי