6 תשובות
photoshop...
photoshop
שואל השאלה:
בטלפון
שואל השאלה:
שלא יהיה מקצועי
סתם משהו פשוט