7 תשובות
כן למה לא.
כן ברור
זאת ברכה לא קללה
כן
כן
כן ואפילו רצוי