5 תשובות
עושר
נהא
על עושר.
פירוש סמל הנחש בחלום
הנחש הוא חיה מיוחדת במיתולוגיה האנושית. בהתאם, גישה המדגישה את משמעותם האוניברסלית של סמלים המופיעים בחלום מציעה כי להופעת נחש בחלום יש משמעות ספציפית. פרויד, למשל, הניח כי נחש מסמל את איבר המין הזכרי ובהתאם, נחשים בחלום מסמלים עיסוק בנושא המיני. יונג, לעומת זאת, הניח כי משמעותו של נחש בחלום אינה מינית בלבד אלא קשורה גם במפגש עם האויב המיתי של האדם ועם הצורך בהגנה על אוצר יקר.
חשוב להדגיש כי לא נמצאו הוכחות או תמיכה של ממש לפירושי סמלים אלו, ומרבית הפסיכולוגים יסכימו כי פתרון חלומות באמצעות התבוננות בחווית החלום האישית של החולם משמעותי יותר ממתן פירוש כללי על סמך משמעות הסמל האוניברסלית.

גוגל אמר,לא אני
אומרים שזה זין.