6 תשובות
משאירה פתוח
פתוח.
הייתי משאירה רגיל ולא כדי לנקום בו..
כי בא לי
משאירה סגור לא משנה מה.
בלי קשר לזה שנםרדתי או לא נפרדתי ממישהו אני אשאיר סגור את האינסטגרם כי אחכ התמונות יהיו בגוגל ואני לא ממש רוצה את זה
סגור תמיד
מי שבאמת רוצה יצטרך לבקש בקשה ואני אחליט אם לאשר.
במקרה של פרידה מעדיף שיהיה סגור ,למרות הסקרנות אם היא צופה בי ,לא הייתי רוצה בזה כי זה לא יוביל לשום מקום טוב.
מעדיף להמשיך הלאה בחיים