15 תשובות
כל כך 2
5. האלה שלא הולכים לטיולים שנתיים.
2 כל-כך.
5.זאת שצועקת ושמה מלא שירים ברמקול
המברזנים יש לי מחר ואני מבריזה
ו2 במקרים שאני יוצאת
2 חחח קל
3 חח
האלה שמכריזים נ לכל טיול
אני הנורמלית
אבל אם אני אקח משהו מהרשימה אז 4