5 תשובות
להתפשט
לפלרטט טיפה
אנונימית
שואל השאלה:
אנונימית איך לפלרטט?
אנונימית
לחייך אליו ולהסתכל לו בעיניים
לחתור להזדמנויות שתשבו לבד ותכירו.. ותדברו על דברים אישיים
אנונימית
שואל השאלה:
אוקיי תודה
אנונימית