3 תשובות
מה השם משפחה?
שואל השאלה:
זיו
מלאא בדיחות פרטיות ואת המקום שאתם מטיילים בו ואת שם המשפחה