8 תשובות
רוזה לבןן
אדום
לבן
רוזהה
אדוםם
רוזה
ברור
לבןן