5 תשובות
הוא לא מודיע
באג
כנראה מחיקות של המערכת, הם לא מופיעות.
הם כן מודיעים אתה פשוט לא שמתה לב..
הם מודיעות... או שלא שמת לב או שזה באג