9 תשובות
לא זה ולא זה
שניהם דוחים אותי, אבל אם כבר סקווישי.
סליים
סקווישי
סקוושי
לא זה ולא זה אבל אם ממש צריך לבחור אז סליים אפילו שזה גם קצת מגעיל אותי זה פשוט גוש חיידקים איכ
סקוושי.
סליים