3 תשובות
בעיקרון יש כל מיני אליקציות לאיתור המספר גם אם זה חסוי, אבל רובם עולות כסף ולא רואה לנכון לקנות את זה סתם
נכון