4 תשובות
off course
אני יכולה לעזור אם את רוצה, יש לי אנגלית שוטפת :)
יכולה לעזור
אני יכולה לנסות לעזור :)