4 תשובות
don't זה בהווה לגופים I they we you, didn't זה בעבר וdoesn't זה בהווה לhe she it
didnt זה עבר פשוט (past simple)
dont זה הווה וזה ל you we they
doesnt זה ל he she ו it בהווה השלילי
don't - הווה, אפשר להשתמש על they, I, you
doesn't - הווה, אפשר להשתמש על he, she, it
didn't - עבר, אפשר להשתמש על כולם
Don't ו-Doesn't בזמן Present Simple (הווה פשוט) בלבד.
מייצגות את המילה לא.
Don't - לגופים I/we/you/they.
Doesn't - לגופים he/she/it.

Didn't - בזמן Past Simple (עבר פשוט) בלבד.
מייצגת את המילה לא בעבר.
משתמשים ב-Did רק בשאלה.
דוגמה -?Did you wash your hands (לא מוסיפים ed לפועל wash מכיוון שיש את המילה Did)
תשובה -.Yes, I washed my hands (מוסיפים ed לפועל מכיוון שזה בעבר).
אפשר לענות גם -.Yes, I did
אם הסתבכת, אני יכול לנסות להסביר שוב.