6 תשובות
אני מקווה שכן
אמן
אני חושב שיהיה
כן
כן בוודאות
כן
ככה זה בישראל