4 תשובות
עד 24 שעות לבגרות מגיע שליח עם כל תפסי הבגרות ושמים הכל בכספת
קראתי פעם בויקיפדיה על כל ההליך של הבגרות
השאלון נשמר בכספות עד למועד הבחינה.
השאלונים מועברים ישירות אל בתי הספר בעזרת דואר שליחים.[20] עד קיץ 2015, הועברו השאלונים 24 שעות טרם מועד הבחינה לסניפי דואר ישראל במעטפות סגורות. ביום הבחינה מועברים השאלונים לבתי הספר, כשהמנהלים מחויבים לפתוח את המעטפות דקות ספורות לפני תחילת הבגרות ולחלקם לנבחנים.[21]
לקוח מערך בחינות הבגרות בויקיפדיה, תת נושא: מניעת זיופים והדלפות