4 תשובות
אירוע משפחתי
"כולה שעתיים מה את מתנפחת"
"לא הרגשתי טוב"..