2 תשובות
יש דמעה שמסמלת שאתה הרגת יש דמעה שמסמלת שקרוב שלך נפטר
יש דמעה מלאה ויש ריקה אבל אני לא זוכר מה זה מה
לפי מה ששמעתי זה אומר שהם הרגו מישהו