6 תשובות
יכול להיות נסיון רצח או רצח
אנונימית
ילדות קשה..!
Anonimill77
סמל בכנופיות שאותו אדם הרג מישהו
רצח
אנונימי
אם הטיפה צבועה זה אומר שרצחו
אם הטיפה ריקה זה ניסיון רצח