7 תשובות
לדעתי 55
18
אנונימי
55
.YN
מבוגר נחשב מגיל 55.
אנונימי
מבוגר זה 55
אנונימית