תשובה אחת
להמשיך להגיד דברים גם כשמראים לך שאתה טועה להמשיך לעשות דברים ורק כשתבין שאתה טועה אתה תשתנה ולא אם אומרים לך כי אתה עקשן.
אנונימי