6 תשובות
משחקים
נסו לא לצחוק
אתגרים
שואל השאלה:
איזה אתגר לדוגמא?
אתגר לאכול חריף
אנונימית
אתגר נסו לא לצחוק/לא לבכות
אפשר גם טאג החיה שלי
חובה או חובה
לעשות מייקאפ שאתה שיכור/מסטול (אתגר)
אנונימית
שואל השאלה:
אני רק בת 14 איזה אלכוהול ואיזה נעליים xd