5 תשובות
גבוה מספיק
גבוה מושלם
גבוה מושלם
גבוה מידי.
מושלם