5 תשובות
הוא לא יכול לשפוט את עצמו...כי זה עצמו, זה לא יהיה באופן אובייקטיבי לעולם. בשביל זה הוא מרשה לעצמו לבקר אחרים כשהוא עצמו טועה.
יכול להיות שהוא מצפה מאותו אחד שנמצא כאן ליותר.
מעריך אותו אולי ואת הרמה הרוחנית שלו וחושב שלא מתאים שמישהו כזה יהיה באתר.
בכל מקרה צריך לדון לזכות ולא לחובה.
בנאדם שלא מקפיד על שמירת עיניו ברחוב ובבוודאי בזה שהוא הולך לבריכה מעורבת ששם גם אם שמר את עיניו עדיין הוא נקרא חוטא (כי אסור לו להיות שם בכלל) בנאדם כזה לא יכול לבוא ולתת מוסר לאנשים על שמירת עיניים, ובטח שלא על הימצאות באתר פה, שאפשר לדאוג לזה שתהיה שמירת העיניים למרות השימוש פה.
מסכימה עם חוסר הצדק שבעיניין. לדעתי אין מקום להוכיח אף אחד בעיניין מסוים כל עוד אנחנו לא מתנהגים כראוי על פי ההלכה היהודית באותו העיניין..
אין לדון לכף חובה אדם עד שלא ימצא במקומו. אנחנו לא יודעים מה עובר על אותו אדם, איך הוא מרגיש. נבצר מאיתנו לדעת את קשייו, את הנסיונות שאיתם הוא מתמודד. נתעסק בעצמנו, בתיקון המידות והמעשים שלנו ואם נוכיח את האחר נשתדל לעשות זאת בשלוה ומתוך אהבה וענוה.
באותו הנושא: