3 תשובות
אפשר לעשות מועד ב'. אם זה בזמן בית ספר ייקחו לך את הציון של הבגרות הגבוהה יותר
אפשר לגשת למועד ב' ולנסות להגיע לציון יותר גבוה.
בטח, תיגשי למועד הבא של המקצוע.
(לתלמידים לוקחים את הציון הגבוה. לאקסטקנים את הציון האחרום)